Abdullah Mahmud

Abdullah Mahmud

Nascut a Bangladesh, Titulat en Ciències Econòmiques (Chittagong University, Bangladesh), Dret (Chittagong University, Bangladesh),  Medicina Ayurveda (Goverment Ayurvedic and Unani College, Sylhet, Bangladesh) i Enginyeria Tècnica Agrícola (Mymensing Agricultural University, Bangladesh).

Abdullah Mahmud ens ha fet conèixer l’ AYURVEDA, medicina molt antiga per a la salut física, emocional i espiritual. També ha sigut professor de cursos especialtizats per al desenvolupament del pensament crític i el Raja Ioga entre d’atltres. L’estudi en profunditat de la naturalesa humana li permet ser un bon guia davant dubtes i conflictes que sorgeixen en la vida

Director del centre Dishari de Raja Yoga i Ayurveda de Lleida. Iniciat des de la infància en la pràctica del ioga, va seguir la seva formació en un monestir (Ashram) milenari de Assam (India), que s’ha mantingut fidel a la tradició original durant més de mil anys. Pertany a aquest monestir des de 1972 i ha sigut reconegut com acharya o mestre.

Ha estudiat la llengua sànscrita (llengua clàssica de l’Índia) i les escoles filosòfiques clàssicas de l’Índia: Purva Mimamsha, Utar Mimamsha (Vedanta), Shankhya, Yoga, Nayaya i Vaisheshika, a Sylhet Sanskrit College de Bangladesh i a K.K. Handiqui Government Sanskrit College, d’ Assam, India.

Vull reconeixer aqui la seva aportació com amic i Mestre.