Kundalini

Kundalini Yoga és una pràctica eficaç per assolir un estat simultani d’energia i calma. Des de la primera sessió proporciona benestar i felicitat, i permet frenar l’estrés, millorar la salut, gestionar les emocions i gaudir i acceptar la vida.

El Programa Regular JIO de Kundalini Yoga ofereix sessions diàries d’uns 80 minuts, estructurades segons Y. Bhajan* va ensenyar.

El mètode exclusiu que diferencia JIO és l’adaptació dels exercicis i les sessions a les necessitats d’evolució personal de cadascú. Les sèries d’exercicis o kriyas es treballen en cicles temàtics, combinant la puresa de les ensenyances amb l’adaptació a la nostra cultura en les explicacions i validació científica d’aquestes pràctiques.

Totes les sessions s’adapten a qualsevol cas de limitació funcional sigui per edat, lesió o incident. Cal entrevista prèvia i comentar tota incidència abans de començar la sessió.

Professors i instructors estan acreditats pel Kundalini Research Institute de U.S.A.

El Programa Regular JIO de Kundalini yoga és flexible, i cada practicant pot venir  el número de sessions per setmana i en l’horari que vulgui.

Aquesta fòrmula s’ajusta a l’estil de vida de ciutat, on feina i desplaçaments consumeixen molt temps i dificulten la planificació.

* Kundalini Yoga és una tecnologia que havia estat sagrada i secreta. Avui és a les nostres mans perquè Yogi Bhajan va ensenyar-la a occident des de l’any 1969 fins el 2004 en que va traspassar.